Кундалини

❤️Какво е Кундалини?
 В различните точки на света Кундалини е била наричана по различен начин: “Шакти”, “змийски огън”, “творческа полова енергия” и много другии. Традиционното йогическо учение представя Кундалини като змия, която лежи дремеща в основата на гръбнака, усукана три пъти и половина. Тя може да бъде събудена с йогически упражнения. Веднъж събудена, Кундалини започва да се изкачва по гръбнака. Като минава през шестте гръбначни центъра(чакри), тя ги извиква към живот заедно с психичните сили, всяка от които се управлява от една чакра. Когато Кундалини-Шакти достигне темето на главата, тя се слива отново в радостен съюз с Шива. Вие сте постигнали освобождение и сте способни да правите чудеса. Свами Вивекананда е казал: “В повечето случаи на ‘свръхестествени прояви’, хората без да знает са отключили някое упражнение, което е освободило една незначителна част от Кундалини. Когато бъде събудена, тя е дарителката на всички сили, здраве, богатство и успех. Кундалини храни бебето в майчината утроба. Тя изпълнява всяко наше желание. Тя е Всичкото във Всичко.
Всеки човек има много тела, но основните са две – грубото физическо тяло(Стхула) и финото тяло (Сукшма). Кое обединява тези две тела? Съществуват 10 прани- 5 ефирни и 5 физически. Физическите прани се движат през нервната система на физическото тяло. Фините прани са във финото тяло и се движат през фините Нади. Тези две групи прани са свързани от сърцето, което е органът на усещането. Финото тяло има толкова нерви, колкото и физическото. Трите основни са Ида – левия енергиен канал, Пингала – десния енергиен канал и Сушумна – централния енергиен канал, минаващ през гръбначния стълб. Ида и Пингала започват от тазовото дъно и завършват цикъла си, минавайки през съответстващите им ноздри. По тази причина и медода за контрол и работа над енергийните канали са дихателните техники и най-вече алтернативното дишане Нади Шодхана.
❤️ Къде се намира Кундалини?
Кундалини спи на входа на Сушумна, а именно в тазовото дъно. Кундалини е във финото тяло и винаги остава там, но част от нейната енергия е във физическото тяло под формата на жлезата Кунда. Кунда е разположена точно под кръстена. Тя е физическа жлеза, която активирайки се, задвижва духовни процеси. Тя е мистерия за анатомите, които не знаят каква е функцията и. При жените и мъжете има специфики и различия по отношение на работата с нея. При мъжете упражненията се правят с включена активация на перинеума, а при жените с активация на шийката на матката. Ако искате да се научите да управлявате всичките си вагинални и маточни мускули, заповядайте на моя уебинар “Интимна гимнастика”.
❤️Как функционира Кундалини?
Тъй като физичните закони са универсални за всичко, изграждащо природата, всяка цялост е изградена от две противоположности,  взаимно зависими една от друга. Примери за това са тъканите на живия организъм действещата енергия е поляризирана на анаболочни и катаболични процеси, системата на атома, която в своя център има заряд от положително електричество и облак от кръжащи около него отрицателни заряди – електроните се въртят около ядрото така, както милиарди планети около слънцето. Същият поляритет наблюдаваме при функционирането на Кундалини или Шакти – статична и динамична енергия. Статичната енергия спи при Муладхара чакра, а динамичната е из цялото тяло. Кундалини практиката превръща статичната енергия в динамична и това води до нейната истинска активация. А какво  тогава ще остане от Кундалини, когато се събуди? В какво ще се превърне? Тя ще мине през шестте чакри и също ще остане на мястото си. Както водата образува пара при затопляне и парата отново се връща при водата, така и динамичната енергия на Кундалини, която отива нагоре при различните чакри, се връща отново и отново. Навитата на пръстени енергия, макар и събудена и издигаща се нагоре всъщност не помръдва от мястото си, само еманация се освобождава от енергията в Муладхара и се издига през системата от центрове. Тази еманация представлява динамичният еквивалент на статичната енергия, концентрирана в корена. След практика въпросният център бива пренаситен с енергиен заряд, след такова пренасищане се развива динамичният еквивалент на статичната сила. Механизмът на развитието на динамиката е по принципа на индукцията (статичната енергия не намалява и не се видоизменя).
❤️Как ще разберете, че Кундалини се събужда?
Събуждането на Кундалини е първостепенна задача на човешкото превъплъщение. Вие ще изпитате движението на енергията като студена, лунарна, магнитна енергия, която се движи нагоре по гръбнака. Тя сменя полярността си, когато достигне до главата, и се превръща в бълбукаща, топла, соларна, електрическа енергия, слизаща надолу. Ще се научите да уравновесявате тези два потока- лунарен и соларен, студен и горещ. Кундалини създава и поддържа вселената.
Сайтът е изработен и се поддържа от изработка на сайтове, SEO оптимизация, Google реклама 2022 – 2024 Margarita-Grigorova.com. Всички права запазени
Обадете се